Erzincan Kültür Eğitim Vakfı

Erzincan ilinin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını sağlamak, fertlerin kabiliyetlerine uygun olarak eğitilmelerine meslek sahibi olmalarına öncülük etmek.
Erzincanlıların aralarında yardımlaşmayı ve dayanışmayı artırmak, tarihten gelen kültür değerlerini korumak,
özellikle eğitim çağındaki gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı, vatansever, kültürlü, ilmi seviyesi yüksek,
dünyadaki gelişmeleri takip edebilecek bilgilere sahip birer şahsiyet olmalarını sağlamak suretiyle
Erzincan ve Erzincanlıları birlik ve huzur içinde kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bunun için;
a- Sosyal kültürel ve sağlık yönünden gelişmiş genç yetiştirmeye yardımcı olmak, okul öncesi, ilk orta ve yüksek öğrenim tesisleri, kurumları, enstitüleri kurmak, özel yurt ve kurslar açmak, yurt içi ve yurt dışı eğitim bursları vermek, yüksek öğrenim üstü akademik kariyer sahibi insanlar yetiştirmek.
b- Yetenekli fakat ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek.
c- Erzincan’da öncelikle tarihi önem taşıyan mesleklerin, küçük sanayii ve el sanatlarının kurulmasını, gelişmesini sağlamak.
d- Hayvancılık, tarım ve su ürünleri faaliyetlerinin geliştirilmesine ve veriminin artırılmasına destek olmak.
e- Kanuni izinler dahilinde Erzincan’da manevi ve ecdat yadigârı, eserlerin ve ibadethanelerin tamir, idame, tenvir masraflarını karşılamak yenilerini tesis etmek.
f- Deprem kuşağı üzerinde yer alan ilimizle ilgili, gerekli çalışmaları yapmak, tabii afetler sonucu meydana gelen maddi ve manevi kayıpları telafi edici ve önleyici tedbirleri almak.
g- Yukarıda bahsi geçen konuları özelliklerini taşıyan ve bu yönde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.