Kurucular

Vakfın geçici mütevelli heyeti aşağıda isimleri bulunan kişilerden seçilmiştir.
1- Ali COSKUN
2- Sabri AKIN
3- Av. Kadir KARTAL
4- Zikri AKIN
5- Yılmaz ÇETIN
6- Necati GÜLTEPE
7- Şerif BEKAR
Bu geçici mütevelli heyeti vakfın teşekkülü ve tescil formalitelerini takiben esas mütevelli heyet teşekkül edinceye kadar meşkûr heyete tanınan yetkilerle faaliyetlerde bulunur.
Vakfın ilk geçici murakabe heyeti aşağıda isimleri yazılı bulunan kişilerden seçilmiştir.
1- Sadik AGCA
2- Dr. Özer ODABASI
3- K. Mutlu GÜRSES
Bu geçici murakabe heyeti vakfın teşekkül ve tescil formalitelerini takiben esas murakabe heyeti teşekkül edinceye kadar meşkûr heyete tanınan yetkilerle faaliyette bulunur.